Instytut Ks. Piotra Skargi

Na wielu stronach internetowych – najczęściej związanych z konkretnymi ośrodkami medialnymi – można znaleźć wiele przeróżnych informacji na temat Instytutu Księdza Piotra Skargi. Warto je zweryfikować i napisać o Instytucie kilka słów prawdy. Choć misja tej istniejącej od 2001 roku fundacji zawiera się w kilku prostych słowach: „Przebudźmy sumienia Polaków”, to jednak do prostych nie należy.

Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Księdza Piotra Skargi został powołany do życia w listopadzie 2001 roku w Krakowie jako organizacja skupiająca katolików świeckich. Początków organizacji należy jednak szukać dwa lata wcześniej, kiedy z inicjatywy m.in. Leonarda Przybysza, Sławomira Olejniczaka, Sławomira Skiby i Arkadiusza Stelmacha powstało Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi.

– Jesteśmy prywatnym stowarzyszeniem wiernych. Naszą działalność prowadzimy w oparciu o doktrynę Kościoła katolickiego oraz wskazania wynikające z dekretu soborowego Apostolicam Actuositatem o apostolstwie świeckich – mówi Sławomir Olejniczak, prezes Instytutu.

Początki Stowarzyszenia były bardzo skromne, ale zaowocowały dynamicznym rozwojem i lawinowo wzrastającą liczbą osób chętnych do wspierania idei budzenia sumień Polaków za pośrednictwem różnorodnych działań w obszarze społeczeństwa i polityki. W związku z tym, iż coraz więcej osób chciało Stowarzyszenie wspomagać osobistym wolontariatem bądź dobrowolnymi datkami pieniężnymi, potrzebą chwili stało się znalezienie adekwatnej formy prawnej do prowadzenia działalności społecznej i religijnej na większą skalę. Stąd pojawiła się – wcielona w życie w 2001 roku – koncepcja powołania związanej ze Stowarzyszeniem fundacji.

Za patrona dla Instytutu i Stowarzyszenia obraliśmy ks. Piotra Skargę – wielkiego kaznodzieję królewskiego, obrońcę Kościoła i gorącego patriotę. Pragniemy być – tak jak On – donośnym głosem opinii katolickiej – zaznacza wiceprezes Sławomir Skiba.

Dodatkowy impet dla działań Instytutu wprowadziła decyzja z grudnia 2014 roku. Wtedy to – za zgodą watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza – rozpoczął się proces beatyfikacyjny Sługi Bożego ks. Piotra Skargi. Po zebraniu niezbędnej dokumentacji, proces na szczeblu diecezjalnym został zakończony i przekazany na poziom watykański. Mówiąc obecnie o patronie Instytutu i Stowarzyszenia, możemy mówić o Słudze Bożym – a w dalszej perspektywie – prawdopodobnym błogosławionym księdzu Skardze.

Działalność Instytutu ma charakter niezarobkowy (non profit) i w całości finansowana jest z datków dobrodziejów Instytutu. Środkiem do pozyskiwania darczyńców i przyjaciół są tzw. akcje mailingowe w formie listów rozsyłanych drogą pocztową, a także kampanie prowadzone w internecie – przy użyciu rozwijanych zupełnie od zera niezależnych mediów (magazyn Polonia Christiana, portal PCh24.pl) oraz wysyłek emailingowych. Tego typu działalność oparta jest na najlepszych wzorcach stosowanych przez podobne ideowo stowarzyszenia i organizacje pro-life na całym świecie. Do tych metod sięgają także najwięksi specjaliści od kampanii społeczno-politycznych, z powodzeniem promujący konserwatywne wartości na kontynencie amerykańskim.

Na początku roku 2017 Instytut posiada w sieci internetowej ponad 50 witryn o rozmaitej tematyce, a także aktywnie współdziała z wydawanym przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej portalem PCh24.pl, którego oglądalność przekracza 1 milion użytkowników na miesiąc. Także i ów portal utrzymuje się z własnych źródeł – głównie datków, przekazywanych przez zaprzyjaźnionych czytelników. Przy okazji działalności dziennikarsko-publicystycznej, z logiem PCh24.pl ukazują się atrakcyjne w treści i formie produkty, takie jak kubki, naklejki, czy też płyty dvd z filmami dokumentalnymi własnej produkcji: „Październikowa rewolucja” oraz „Nienawiść”. Jeszcze inny tytuł – „Kryzys. Dokąd doprowadzi nas synod?” – redakcja portalu opublikowała w sieci zupełnie bezpłatnie.

Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia i Instytutu można znaleźć na stronach internetowych PiotrSkarga.pl, PrzymierzezMaryja.pl oraz PCh24.pl.